Летняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

Летняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

от Гульден Тулендиевна Тулегенова (ОДОТ) -
Количество ответов: 0

Құрметті қашықтықтан оқыту бөлімінің студенттері!

Уважаемые студенты дистанционного отделения! 

Жақында жазғы емтихан сессиясы басталады.

1 курс және 2 курс ҚОТ - барлық емтихандар дәстүрлі режимде, университеттің аудиторияларында өтеді.

1 курс (барлық  БББ, Агрономиядан басқасы), - 11.05.2022 - 28.05.2022;

2 курс ТКжБ базасындағы (ГБ,ПжП,МДОжТ,БОПмӘ, ДШжС,МузБ, ВӨКЕ,ШТ,ҚТОМ, АП білім беру бағдарламаларынан басқалары)- 11.05.2022 - 28.05.2022;

2 курс ТКжБ базасындағы (ГБ,ПжП,МДОжТ, БОПмӘ, ДШжС,МузБ,ВӨКЕ,ШТ,ҚТОМ,АП білім беру  бағдарламалары үшін)- 30.05.2022 - 11.06.2022;

1 курс ТКжБ,ЖБ және 2 курс ТКжБ базасындағы (Агрономия) - 06.06.2022 - 25.06.2022.

Moodle жүйесінің негізгі бетінде Студенту !!! Сессия. бөліміне біз қашықтықтан оқитын студенттерге қажет ағымдағы сессия бойынша презентациялар жүктедік.
Оқытушыларға арналған әдістемелер Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации бөлімінде.

*****************************************

Скоро начинается летняя сессия.

1 и 2 курс ДОТ  - все экзамены проводятся в традиционном режиме, в аудиториях университета

1 курс (все ОП, кроме Агрономии)- с 11.05.2022 – 28.05.2022;

2 курс на базе ТиПО (кроме ГБ,ПиП,ДОиВ,ПиМНО,ФКиС,МузО,ВИХТ,ИЯ,КЯЛШ,СП- с 11.05.2022 – 28.05.2022;

2 курс на базе ТиПО (для ГБ,ПиП,ДОиВ,ПиМНО,ФКиС,МузО,ВИХТ,ИЯ,КЯЛШ,СП-с 30.05.2022-11.06.2022;

1 курс на базе ТиПО и ВО, 2 курс на базе ТиПО (Агрономия)- с 06.06.2022 – 25.06.2022.

На главной странице Moodle разделе Студенту - !!!Сессии мы размещаем презентации по текущей сессии, необходимые для студентов дистанционного отделения. 

Инструкции для преподавателей размещены в разделе Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации.