Ахмет Байтұрсынов атындағы 

Қостанай өңірлік университетінің

Қашықтықтан оқыту бөліміне қош келдіңіздер!

Добро пожаловать на портал дистанционного обучения

Костанайского регионального университета

имени Ахмета Байтурсынова!

Новости сайта

Студенттерге, магистранттарға, докторанттарға арналған хабарландыру/ Объявление для студентов, магистрантов, докторантов

от Гульден Тулендиевна Тулегенова (ОДОТ) -

13.05.2022 - 25.05.2022 аралығында 2022-2023 оқу жылының пәндеріне тіркеу ашық!.

Көрсетілген уақыт ішінде барлық студенттер Platonus АЖ-де жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) құруы керек. Нұсқаулық берілген. Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз 2022-2023 оқу жылының пәндеріне тіркелу кезінде қоса берілген нұсқаулықта көрсетілген қадамдарды мұқият және дәйекті түрде орындаңыз.

 2022-2023 оқу жылына пәндерді таңдау және ЖОЖ қалыптастыру сұрақтары бойынша өз эдвайзеріңізге хабарласыңыз.

 Платонусқа кіру үшін логиннің орнына өз ЖСН мен парольді енгізу қажет екенін естеріңізге саламыз. Пароль өзгерген жоқ. Егер сіз Рlatonus АЖ-нің паролін жоғалтсаңыз, тіркеу басқармасы әдіскері эдвайзердің сұрауы бойынша жаңа пароль жасайды.

 **********************************

С 13.05.2022 по 25.05.2022 открыта регистрация на дисциплины 2022-2023 учебного года!.

Всем обучающимся в указанные сроки необходимо сформировать свой индивидуальный учебный план (ИУП) в ИС Платонус. Инструкция прилагается.
Изучите инструкцию. Во время регистрации на дисциплины 2022-2023 учебного года внимательно и последовательно выполняйте действия, указанные в прилагаемой инструкции.
По вопросам выбора дисциплин и формирования ИУП на 2022-2023 учебного года обращайтесь к своему эдвайзеру.
Напоминаем, что для входа в Платонус вместо логина вам нужно ввести свой ИИН и пароль. Пароль не изменился. В случае утери своего пароля от ИС Платонус методист управления регистрации генерирует новый пароль по обращению эдвайзера.

Студенттерге 2022-2023 оқу жылына ЖОЖ қалыптастыру бойынша нұсқаулық/ Инструкция для обучающихся по формированию ИУП на 2022-2023 учебный год

Летняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

от Гульден Тулендиевна Тулегенова (ОДОТ) -

Құрметті қашықтықтан оқыту бөлімінің студенттері!

Уважаемые студенты дистанционного отделения! 

Жақында жазғы емтихан сессиясы басталады.

1 курс және 2 курс ҚОТ - барлық емтихандар дәстүрлі режимде, университеттің аудиторияларында өтеді.

1 курс (барлық  БББ, Агрономиядан басқасы), - 11.05.2022 - 28.05.2022;

2 курс ТКжБ базасындағы (ГБ,ПжП,МДОжТ,БОПмӘ, ДШжС,МузБ, ВӨКЕ,ШТ,ҚТОМ, АП білім беру бағдарламаларынан басқалары)- 11.05.2022 - 28.05.2022;

2 курс ТКжБ базасындағы (ГБ,ПжП,МДОжТ, БОПмӘ, ДШжС,МузБ,ВӨКЕ,ШТ,ҚТОМ,АП білім беру  бағдарламалары үшін)- 30.05.2022 - 11.06.2022;

1 курс ТКжБ,ЖБ және 2 курс ТКжБ базасындағы (Агрономия) - 06.06.2022 - 25.06.2022.

Moodle жүйесінің негізгі бетінде Студенту !!! Сессия. бөліміне біз қашықтықтан оқитын студенттерге қажет ағымдағы сессия бойынша презентациялар жүктедік.
Оқытушыларға арналған әдістемелер Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации бөлімінде.

*****************************************

Скоро начинается летняя сессия.

1 и 2 курс ДОТ  - все экзамены проводятся в традиционном режиме, в аудиториях университета

1 курс (все ОП, кроме Агрономии)- с 11.05.2022 – 28.05.2022;

2 курс на базе ТиПО (кроме ГБ,ПиП,ДОиВ,ПиМНО,ФКиС,МузО,ВИХТ,ИЯ,КЯЛШ,СП- с 11.05.2022 – 28.05.2022;

2 курс на базе ТиПО (для ГБ,ПиП,ДОиВ,ПиМНО,ФКиС,МузО,ВИХТ,ИЯ,КЯЛШ,СП-с 30.05.2022-11.06.2022;

1 курс на базе ТиПО и ВО, 2 курс на базе ТиПО (Агрономия)- с 06.06.2022 – 25.06.2022.

На главной странице Moodle разделе Студенту - !!!Сессии мы размещаем презентации по текущей сессии, необходимые для студентов дистанционного отделения. 

Инструкции для преподавателей размещены в разделе Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации.

 

Пересдачи оценки Fx начнутся 17.01.2022

от Наталья Витальевна Божевольная -

Уважаемые студенты и преподаватели!

В связи с недостаточной скоростью интернет, пересдачи экзаменов для обучающихся, получивших в период зимней сессии оценку FX перенесены на следующую неделю и будут проходить с  17 января 2022 года.

Сдача экзаменов по индивидуальным графикам по причине продления сессии отдельным студентам (больничные в период экзаменов и т.п.) будет проходить согласно индивидуальным графикам в дистанционном режиме.
Расписание пересдач FX в прикрепленном файле.

Зимняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

от Наталья Витальевна Божевольная -

Құрметті қашықтықтан оқыту бөлімінің студенттері!

Уважаемые студенты дистанционного отделения! 

Жақында қысқы сессия басталады. Қашықтықтан білім беру технологиясында (ҚOT) оқитын студенттерге арналған сессия режимі курсқа байланысты:

1 курс ҚОТ - барлық емтихандар дәстүрлі режимде, университеттің аудиторияларында өтеді (20.12.2021 - 31.12.2021);
2 және 3 курстары ҚОТ – емтихандар қашықтықтан өткізіледі (13.12.2021 - 31.12.2021), тек Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан болғандықтан университеттің аудиториясында дәстүрлі режимде өтеді.

Moodle жүйесінің негізгі бетінде Студенту !!! Сессия. Прокторинг бөліміне біз қашықтықтан оқитын студенттерге қажет ағымдағы сессия бойынша презентациялар мен нұсқауларды жүктейміз.
Оқытушыларға арналған әдістемелер Преподавателю бөлімінде – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации

*****************

Скоро начинается зимняя сессия. Режим сессии у студентов, обучающихся по дистанционной образовательной технологии (ДОТ) зависит от курса:

1 курс ДОТ  - все экзамены проводятся в традиционном режиме, в аудиториях университета с 20.12.2021 по 31.12.2021;

2 и 3 курс ДОТ - экзамены проводятся в дистанционном режиме с 13.12.2021 по 31.12.2021, за исключением государственного экзамена по Современной истории Казахстана, который проводится в традиционном режиме в аудитории университета.

На главной странице Moodle разделе Студенту - !!!Сессии.Прокторинг мы размещаем презентации и инструкции по текущей сессии, необходимые для студентов дистанционного отделения. Инструкции для преподавателей размещены в разделе Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации.

 

Ссылка на расписание занятий временно перемещена в блок Основное меню

от Наталья Витальевна Божевольная -

На главной странице Moodle (md.ksu.edu.kz) временно скрыто горизонтальное меню. В связи с эти ссылку на расписание занятий вы можете найти на главной странице в блоке Основное меню (смотрите в левой части экрана сверху) 

Старые темы...