Новости сайта

Информация для студентов 1 курса (дистанционное обучения на базе ВО и ТПО)!

Информация для студентов 1 курса (дистанционное обучения на базе ВО и ТПО)!

от Надежда Васильевна Сквиренко -
Количество ответов: 0


Құрметті 1 курс студенттері (ЖБ және ТКБ базасындағы қашықтықтан оқыту)! 

04.05.2020 ж. бастап сіздерде ішкісеместрлік аттестация басталатынын ескертеміз!
Бұл дегеніміз, 03.05.2020ж. дейін оқытушылар тапсырмалар үшін барлық бағаны қояды және бірнәрсені қайтадан түзетуге болмайды!

1) Сіздерге 03.05.2020 ж. дейін барлық бақылау жұмыстарын, тесттерді және курстық жұмыстарды аяқтауларыңыз керек. Егер сілтемедегі тапсырмада тек күндізгі оқитын студенттер үшін деп жазылып тұрса, онда оны жасау міндет емес. Тапсырмаларды тек өз силлабустарыңызға сәйкес жасаңыздар!
2) 06.05.2020 ж. қашықтықтан оқыту порталындағы Студент бөлімшесінде аттестация нәтижелері бар ведомостар орналастырылады (егер 50 баллдан жоғары болса, емтиханға жіберіледі)
3) 17.05-22.05 аралығында сіздерде бекіту аптасы болады. Егер елімізде ТЖ аяқталмаса, онда 3-семестрдің пәндері бойынша вебинарлар болады.
4) 25.05-29.05 аралығында сіздерде емтихандар болады. Емтихан формасы мен өткізу тәртібін кейінірек хабарлаймыз.
Қазір, ең бастысы барлық бақылау тапсырмаларды аяқтап, жақсы аттестация алуларыңыз керек (50 балл және одан жоғары)!!!

_________________________________________________________________________

Уважаемые студенты 1 курса (дистанционное обучение на базе ВО и ТПО)!

Напоминаем, что с 04.05.2020 у вас внутрисеместровая аттестация! Это значит, что до 03.05.2020 преподаватели выставят все оценки за задания и что-то переделать уже будет нельзя!

1) Вам нужно до 03.05.2020 доделать все контрольные задания, тесты и курсовые работы. Если в ссылке на задание написано, что оно только для очников, то вам его делать необязательно. Делайте только задания согласно своему силлабусу!

2) 06.05.2020 на портале дистанционного обучения в разделе Студенту – Внутрисеместровая аттестация будут размещены ведомости с результатами вашей аттестации (если 50 баллов и выше, то на экзамен допущен)
3) с 17.05 по 22.05 у вас будет установочная неделя. Если ЧП в стране не отменят, то будут проводиться вебинары по дисципинам 3-го семестра.
4) с 25.05 по 29.05 у вас будут экзамены. Форму и порядок проведения экзаменов сообщим позже.
Сейчас, главное доделать все контрольные задания и получить хорошую аттестацию (50 баллов и выше)!!!