Новости сайта

Начало зимней учебно-экзаменационной сессии_1 курс

Начало зимней учебно-экзаменационной сессии_1 курс

от Надежда Васильевна Сквиренко -
Количество ответов: 0

Құрметті 1-ші курс ТҚБ, ЖБ базасындағы студенттері!

Уважаемые студенты 1 курса на базе ТПО, ВО!

06.01.2020 ж. бастап сіздерде оқу үдерісінің кестесіне сай оқу- емтихан сессиясы басталады. 

Емтихандар – 13.01.2020 – 17.01.2020 аралығында өткізіледі.

2 семестр пәндері бойынша бекіту дәрістерінің кестесімен 1 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі 

"ГРАФИКИ И РАСПИСАНИЯ СЕССИЙ" бөлімінде орналасқан

*****************

С 06.01.2020 г., согласно графика учебного процесса, у вас начинается учебно-экзаменационная сессия. 

Экзамены – с 13.01.2020 – 17.01.2020 г.

Расписание установочных лекций на 2 семестр, а также расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 1 семестра

размещены в блоке "ГРАФИКИ И РАСПИСАНИЯ СЕССИЙ".