Новости сайта

Начало сессии 2ТПО и 3ТПО_ЮФ

 
Изображение пользователя Наталья Витальевна Божевольная
Начало сессии 2ТПО и 3ТПО_ЮФ
от Наталья Витальевна Божевольная - Понедельник, 19 Февраль 2018, 09:50
 

Құрметті заң факультетінің 2,3-ші курс ТКБ, ЖБ базасындағы студенттері!

Уважаемые студенты 2 и 3 курса юридического факультета на базе ТПО,ВО!

19.02.2018  бастап сіздерде оқу үдерісінің кестесіне  сай оқу- емтихан сессиясы басталады. Барлық тапсырмаларды орындап сайтқа тапсыратын соңғы күн 21.02.2018 сағат 23:55.

19.02.2018 – 23.02.2018 аралығында 5 семестр (2 курс ТҚБ)  пәндері   бойынша бекіту сабақтары өткізіледі.

Аттестация - 23.02.2018, Емтихандар –с 26.02.2018 по 02.03.2018  аралығында өткізіледі.

Ескерту:

1) Курстық жұмыс міндетті түрде қағаз күйінде тапсырылып және қорғалуы керек.  Егер студент курстық жұмысты электронды түрде сайтқа тапсырып , бірақ кафедрада қорғамаса, онда баға қойылмайды. Бұл пән бойынша студент емтиханға жіберілмейді.

2) Академиялық қарыз пәндері бойынша тапсырмаларды қайтадан орындап, оқытушыға тексеруге сайтқа қайтадан жіберу керек.

3) Бекіту  және емтихан кестелерін  басты порталдағы "Графики и расписания (заочное)" бөлімінен қараңыз

*****************

С 19.02.2018 согласно графику  учебного процесса у вас начинается учебно-экзаменационная сессия.  Доступ на сайт для размещения файлов с выполненными заданиями закрывается 21.02.2018 в 23 часа 55 минут.

Установочные занятия по дисциплинам 5 семестра (2 курс ТПО) - с 19.02.2018 по 23.02.2018;

Аттестация - 23.02.2018, Экзамены – с 26.02.2018 по 02.03.2018 г.

Напоминаем:

1) Курсовая работа обязательно должна быть распечатана и защищена. Если студент сдал курсовую работу в электроном виде на сайт, но не защитил ее на кафедре, оценка не выставляется, студент к экзамену по дисциплине не допускается.

2) Задания по дисциплинам академической задолженности должны быть выполнены заново и отправлены на сайт преподавателю для оценки.

3) Расписания и экзаменов смотрите на портале в разделе "Графики и расписания (заочное)"